Iranians Celebrate Novruz in Armenia

Hundreds of Iranians have flocked central Yerevan marking the Iranian New Year (Nowruz) and enjoying the relative freedom of the Armenian capital. Some say up to 13 thousand Iranians have arrived here, although I wasn’t able to varify the number at this point.

Nowruz marks the first day of spring and the beginning of the year in Iranian calendar. It is celebrated on the day of the astronomical vernal equinox, which usually occurs on March 21. The moment the Sun crosses the celestial equator and equalizes night and day is calculated exactly every year and Iranian families gather together to observe the rituals.

I was in Yerevan only for two days on March 22-23, flying in between two trips abroad. The sight of cheerful Iranians running in and out of the most expensive stores and restaurants in central Yerevan seriously cheered me up. Armenia presents ambitions projects on developing tourism every year so the fact so many Iranians are finding Yerevan an attractive destination to celebrate a major national holiday, should certainly be welcomed by everyone here.

Meanwhile, the presence of hundreds, if not thousands of Iranians in Yerevan doesn’t seem to go down very well with many Armenians. This country which is monoethnic in essence has very low tolerence for diversity, which shows when you look at the evil looks many Armenians give to Iranians who nevertheless enjoy themselves in Yerevan and speak highly of hospitality of people here.

Some of the complaints voiced by Armenians I talked to on the topic, as well as posts by Armenian bloggers can be grouped into the following categories: (warning, its all fascist crap)

 • these are not Iranians but Iranian Azeries, and since Armenia is technically at war with Azerbaijan, these people should be thrown out;
 • the Iranians are having sex with Armenian women;
 • c) they are loud, not well behaved.

This is all bullshit of course, and just shows how unprepared Armenia is for becoming a tourism destination and how sick this society is. If we don’t get over this attitude, I don’t think this country has a chance of surviving in a globalized world.

Meanwhile, many Iranians say they plan to spend most of their 15-day holidays in Armenia injecting much needed cash into the striving economy and struggling tourism industry. I say, welcome Iranians, and have a very Happy New Year Nowruz!

Advertisements

13 thoughts on “Iranians Celebrate Novruz in Armenia

  • OK, if things like that happened, that’s an issue for the law enforcement bodies. Let them report it to police, hang warning signs in the hotels and things like that.

   On the other hand, you can’t expect to develop tourism while provoking nationalism sentiment among the people.

   • > that’s an issue for the law enforcement bodies.

    First of all it’s an issue for the women being harassed.

    > you can’t expect to develop tourism
    > while provoking nationalism sentiment
    > among the people…

    Who’s provoking “nationalism sentiment”? Me? You? Dashnaks? Government? Nope.

    It’s the drank assholes from Iran with that special “screw-you-all” attitude towards locals who provoke “nationalism sentiments” right now.

    I really see no problem with couples and families from Iran which are really numerous these days. But when it comes to youngsters…

    • When I said ‘you’, I meant – we, as a nation. I think the tourism agencies, hotels, police should make it clear to visiting Iranians, that such behavior will not be tolerated.

     Actually, Khlurd’s story is really disturbing. I was first quite angry at Iranians when I read that. But here’s a phrase, which leaves it open to interpretation:

     >Հայերից էլ չամռվեցին, անցնելուց գնահատեցին. ու ես շուրջս նայեցի, որովհետև մտքովս չանցավ, որ իմ լուրջ տեսքին նայելով կարելի էր ևայդպես:

     I think its an issue of common sense – in every place in the world, such things happen, and beautiful, sexy-looking women should be cautious when walking alone, especially when there are a lot of foreigners around. It happens regardless those are Armenians or Iranians or whatever.

 1. > I think its an issue of common sense…

  Now it starts looking like “it was her fault she was raped ’cause she was waring tight jeans” :)

 2. Կարեն, քեզ մոտ չկարողացա քոմենտս պոստ անեի՝ ԼայՋորնալը սովորության համաձայն «բողկում» է, դրա համար ստեղ եմ գրում։

  RE> http://ahousekeeper.livejournal.com/711708.html

  Չէ, հանգիստ չեմ նայում։ Բոլորովին, բայց նաեւ մի բան չեմ ջոկում. միլիցեքին ինչն է խանգարում ավտովարորդներին տանջամահ անելու փոխարեն մի քանի պարսիկի սաստել, որ մնացածն էլ իրենց հանգիստ պահեն։

  Հա, շատ վատ եմ զգում, որ լսում եմ միայնակ հայ աղջկան չամռվելու դեպքերի մասին։ Բայց հիմա ի՞նչ անենք, գնանք ազգիս կոչ անենք բոլոր պարսիկներին ծեծել–ջարդել ու երկրից վռնդել։ Ասել, որ բոլոր պարսիկները խո՞զ են, ազգիս թշնամին, կամ, որ դրանք պարսիկ չեն, այլ ազեր… ու տե՞նց։

  Ի՞նչ եք առաջարկում։ Ո՞րն է ելքը։ Ես շատ կոնկրետ բաներ եմ ասում՝ պետք է զգուշացնել, մեկ–երկուսին «պակազատելնի» ոստիկանություն տանել, մեկ–երկուսին էլ «պակազատելնի» ծեծել ու վերջ, հարցը կլուծվի… իսկ այ բլոգերում նստած հակապարսկական կոչեր հնչեցնելու իմաստը… Դա օրինակ ինչո՞վ կօգնի ստեղծված իրավիճակին։ Կամ եթե կօգնի, որքանով է դա պրագմատիկ եւ արդյունավետ։

  Երբ ես ասում եմ պետք է տոլերանտ լինել, ես նաեւ առաջարկում եմ լուծումներ՝ տոլերանտ մնալով առաջացած խնդիրը լուծելու համար։ Գուցե լավ լուծումներ չեմ առաջարկում՝ եկեք քննարկենք, լավ լուծում գտնենք։ Ընդ որում, դա ասում եմ որպես մարդ, ով շատ հաճախ է հայտնվում օտար հողերում՝ «տուրիստի» կարգավիճակով ու կաշվի վրա զգում «տոլերանտ» ու «ոչ տոլերանտ» երկրների տարբերությունը։ Որպես առաջինի օրինակ, կասեմ Ֆրանսիա, Շվեյցարիա։ Երկրորդի օրինակ՝ Կիրգիզստան, Ռուսաստան։ Հիմա դուք այս երկուսից ո՞րի կողմն եք։

 3. hello people please dont judge wrong about iranians wow comon who has raped or harassed armenian females its a big bullshit im wonder who wants to believe these lies . iranian respect armenians and we are friends .i had been in yerevan for holidays it was good and armenian people treated me honest and kindly and me too . and u Mr >Karen Vrtanesyan< it depends on your personality to use the bad word "Asshole" about iranian i dont know whats wrong with u becouse u write this worthless sentences that dont exist. remember iran supplies Energy . Gas .Electricity .Cars . and another industrial stuffs for armenia and there is a friendly politics between us and u know iranian tourisms are avail for armenia and it effects on armenia economy. there are too many armenian in iran and there are many iranian in yerevan we love eachothers we respect our religions . yes and we are brothers . open your mind and dont be a fascist . well hope to see u again in xmas. have nice days people Goodbye Ajogh :)

 4. If you love Armenia, if you have any hope that this country will have a future. DO THE FOLLOWING:

  1. Do NOT let Iranians (any muslim) into our country for long. That is: Keep them only for economic reasons and that is all!

  2. Inform that public (specially the volnurably young females). Muslims are a parasite to this world, before you know it they will be everywhere in the country! The public needs to know this very clearly, and its relationship must be very business like!

  3. Close down that damn mosque, it does NOBODY any good!

  I understand that Iran is a big ally to Armenia, Believe me I am very happy to see. And I remember big tankers of oil at the Armenia-Iran Border during the 1993 war, where Iranians persisted that Armenia go on and win the war, by supplying ALOT. I understand this, and all the other benefits of this country to ours. BUT, we must keep one thing very clear. Have you ever wondered why an average Iranian-Armenian (parskahay) can speak armenian, and knows a little more than the average armenian of the diaspora?? Guess what? In countries where Armenians felt alienated (in this case by religion), they were well organized and they had more passion to keep their identity (vs. in european or north American countries, they don’t feel the same, because their environment is very much like what they imagine their lives to be, e.g. freedom, religious similarity, etc.)

  Being an Iranian-Armenian myself, I have seen many-many discrimination against us in Iran. If an armenian kills an Iranian in Iran, he will be executed, but the opposite is only a 17 year prison!

  Do you see what I am talking about? Iranians are the best of these muslim parasites! There can be worst things happening to our little precious country! PEOPLE ARE NOT AWARE OF THESE ISSUES! Don’t let them in, don’t talk to them, do not be inviting! If you are, they will come, more and more, and before you know it, it is all over. Iranians have their shops, and going out with our women, and before you know it, there are Armenian-muslims being born to Armenian-mothers. Be AWARE OF THESE ISSUE! You must FEEL the enemy. It is close, it is coming, there are not many options here, but to reject (not too much, but enough to only have an economic tie).

  Shame on Andy for coming to Armenia and hosting that concert, he should be feel ashamed to letting 10000 irans come in!

  Iranians are not safe untill:
  1. Their religion is lost.
  2. They live in civilized countries for 1000 years.
  3. Even still, THEY WILL NEVER BE TRUSTED.

  I know exactly goes on in their head. I have been behind that enemy lines, I have felt the blood.

  They are all parasites. The replicate, they are rood, they are violent. It is in their nature, and I don’t blame them, they have been in a violent environment for years!

  I am proud of those Armenian guys coming and confronting those Iranian students for causing a scene in the streets. KILL THEM IF YOU WANT, TREAT THEM AS THEY TREATED US WHEN WE WERE IN THEIR COUNTRY.

  It is a difficult time, specially dealing with a virus. It is truly a VIRUS. And having years of practice in medicine, viruses are never killed by simple means, the body must find a way, if it can’t, it will be over soon.

  SO THINK OF THE HUMAN BODY AS ARMENIA, AND THINK OF IRANIAN MUSLIMS AS PARASITES.

  This should be the public’s view.

  When an Iranian enters a store, be careful, do business, obtain profit, and then let them go. Do NOT get comfortable with these people. THEY WILL TAKE ADVANTAGE OF YOU.

  Also, with the drug trafficking, and the IRANIAN FAME in this field, will also cause problems.

  Also, our fertility rate is very low, in fact, I imagine we will become extinct as a nation in 25 years. This should give us the reason to pro-create, let the parasite out, and keep the country clean, numerous, informed and strong!

  FIGHT PEOPLE! THERE IS A WAR, THIS WAR CAN NOT BE SEEN WITH SIMPLE EYES YET, BUT IT WILL BE SEEN ONCE YOU WALK DOWN THE STREET, TAKE THE BUS, GO TO THE UNIVERSITY, AND YOU HEAR FOREIGN VOICES!! ENEMY IS COMING, PREPARE, PREPARE! LET THE TACTICS FROM CHESS, HELP YOU TO DEAL WITH THE CURRENT ISSUES OF ARMENIA!

 5. I would rather be poor, than to not be ARMNEIAN! THIS IS MY CHOICE!

 6. Andrino Giardino .
  that was an funny n strange idea but a little pathetic and racist.
  im sure your not armenian because i have seen some unknown people through the armenian weblogs who are tring to discord between iranian n aremenian people so your just wasting your time cause your a stalker . u know all of ur worthless comment is a bullshit which not exist.
  i guess ur the same person in that site
  ((read all the 15 pages))

  http://forum.hyeclub.com/showthread.php?t=18092

  who was tring to insult iranians but i have read too many other armenian members in there were disageeing with him they also called him “stupid”
  . u never been in iran to see how people treat with armenians all of iranian respect armenians in iran cause they have special behavior.

  if someone kills an armenian in iran he will be excuted( not 17 years jail)

  Mr Andrino Giardino:
  its better to keep your mouth closed and dont judge about something that you dont even know and your brain doesnt support about human relationship and politics and history

  1.the PARASITES and VIRUS are racists pathetics n idiot people as you are !

  2. i dont know whats the pain in your ass because u cant see a good relation with aremanian n iranians they are most friendly
  with eachothers

  3.shame on you not Andy (anderanic madadian)
  he is the most famous armenian iranian singer
  in iran.usa.middle east. and middle asia. who always talk about armenian people n how good they are .
  your a jealous angry racist with too many problems in ur mind who talks about war and killing .
  ur last Paragraph was so funny to me cause it was a childish idea like a kid is playing with his toys . WAR WAR fight fight hahahaha .

  well im glad i have too many armenian friends in iran and armenia and our people are treating so good and respectful . none can discord us .
  bye people :) ajogh

 7. replay to : Andrino Giardino !

  DUDE YOU ARE NOT ARMENIAN I SWEAR YOUR A TURK !!!!!
  turks are tring to make fight between our friends !!!
  our people should be aware about that !!!!

 8. Pingback: Iranians Flock To Armenia On Nowruz Holiday | The Armenian Observer Blog

 9. First of all I can understand the attitude of some people in Armenia with so many Iranians coming to visit, its natural for à isolated country with à history of abuse by muslims (ottomans). With time and more exchanges there Will be better understanding between the peoples and these attitude of mistrust will vanish. Maybe the armenians only have à bad conception of iranians and iran as evil muslims but this is not true , I have meet armenian tourists in Iran too and they seem to like it. I believe these exchanges are really important.

  Then I think there are some individuals who want to break the relationship between Armenia and Iran, therefore they say many bad things. We need to watch out for these individuals and not let them destroy the friendship of our two countries.

Comments are closed.