Armenian Weapons on Display


Weapons and military products produced in Armenia were showcased at the Defense Ministry’s Administrative Complex in Yerevan on Saturday, May 22. Items on display included submachine-guns, sniper rifles, pistols, explosive devices, laser equipment, means of telecommunication, etc.

Advertisements

One thought on “Armenian Weapons on Display

  1. Մարտի մեկից հետո երբ զենք եմ տեսնում հայերի ձեռքին մտքիս մենակ էն ա թե երբ են դրանք օգտագործվելու սեփական քաղաքացիների դեմ: Դրանից առաջ կուրախանայի: Հիմա միայն էդ մտահոգությունն ա:

Comments are closed.