Recap: The Precious Armenian Parliaments


In an event officially called nationwide parliamentary elections held on May 6, Armenia’s ruling parties maneuvered their way into the country’s new parliament.

Before the new parliament officially takes off, which means they will continue the previous Parliament’s established tradition of rubber-stamping the Republican President’s and his Republican government’s decisions, let’s look at this video by A1+ about what the previous parliaments in Armenia have accomplished so far.

COMMENTS

  • <cite class="fn">Independent Armenia</cite>

    Երեւում է՝ բոլորը հանգել են այն եզրակացության, որ ամենալավ ընտրությունները, որ հայ ազգը ի վիճակի է անց կացնել, սրանք են: Հինգ հազարնոց ժողովուրդ է, ու դրա մեջ վատ բան տեսնելը անիմաստ է:

  • <cite class="fn">Observer</cite>

    դե՝ երեւի ժամանակն է օրինականացնել ընտրակաշառքը եւ համապատասխանաբար՝ դրանից հարկեր մուծել։ Բյուջեն միանգամից կլցվի :))

  • <cite class="fn">تور ارمنستان</cite>

    Կարելի է խոսելուց բացի, նաև՝ գործել….

Comments are closed.