2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

This blog was viewed about 210,000 times in 2011. In 2011, there were 180 new posts, growing the total archive of this blog to 1,232 posts.
Here’s the shameful bit – the busiest day of the year was September 17th with 6,272 views. The most popular post that day was Armenia’s first real porn scandal as it were…. :)))
The top referring sites in 2011 were:

Most visitors came from Armenia. The United States & France were not far behind.

Top Posts in 2011

These are the posts that got the most views in 2011.

Some of the most popular posts were written before 2011.

Top Commenters

The most commented on post in 2011 was U.S. Companies Paid Bribes to Take Away Armenian Kids
These were the blog’s Top 5 most active commenters:

The full report is available here

See you in 2012

Artur Papyan

Journalist, blogger, digital security and media consultant

6 Comments

 1. Armenia is beautiful country I said
  Small Interesting

 2. QAJ ANDRANIK 2.0 is #1 commenter of 2011???
  JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN
  he he, that would be me…yaaay for me 🙂
  ay ara NO one can beat the Hayaser, ay etenc u veeeerj 😉
  126 years ago today Jan. 1st is the day our great beloved ARyan-KAVKASyan HAYaser statesman, saparapet, political thinker, leader, and my personal Varapet whom I bow down to was born 🙂
  http://en.wikipedia.org/wiki/Garegin_Nzhdeh
  http://www.hayary.org/
  http://www.spyur.am/en/companies/armenian-aryan-order-radical-nationalistic-organization/4368
  I ask all ARyan-KAVKASyan Cexakron HAYasers alike to remember and commemorate our beloved our QAJ SAPARAPET (and my own personal LORD & SAVIOR) GAREGIN “NIZHDEH” TER-HARUTYUNYAN
  there was no greater ARyan-KAvkasyan HAYaser then him. he is the real deal true genuine HAYaser, whom I bow down to, who’s CEXAKRONutyun doctrine/idealism I personally follow and deeply believe in 🙂
  KECCEH MER HAYaser SAPARAPET GAREGIN NIZHDEH
  KEECEH MER CEXAKRONutyun
  KECCEH MER ARyan-KAVKASyan HAY AZG@
  KECCEH MER THANKAGIN HAYutyan@ minchev verj
  KECCEH MER AR-AR-ich@
  LONG LIVE OUR HAYOC MARTIKNER
  LONG LIVE OUR GENERAL GAREGIN
  LONG LIVE OUR ARmenian ARyan ORDER (AAO/HAM – UAN)
  LONG LIVE OUR ARmenia OUR PRECIOUS and PRICELESS HAYastan
  Շնորհավորում ենք`
  – Մեր ազգի արիադավան (հեթանոս) – ցեղակրոն հատվածին` հունվարի 1-ի` Մեծն Հայորդի Գարեգին Նժդեհի ծննդյան օրվա, եւ հունվարի 14-ի` Հայ ցեղակրոնի եւ Ցեղակրոնության օրվա կապակցությամբ` մաղթելով արդար աշխատանք, երջանկություն, համբերություն եւ քաջություն, նաեւ ազգային ու պետական խնդիրները հաղթանակով լուծելու կամք ու կարողություն:
  Հայությանը մաղթում ենք հաջողություններ՝ միացյալ Հայաստանի եւ միասնական Ազգի կերտման ճանապարհին…
  Ամեն հայ ցեղակրոն է – դա պարզապես գիտակցել է պետք
  Հայ ԱՐիական Միաբանությունն իր շնորհավորանքներն է հղում համայն հայությանը՝ մեծանուն հայի՝ Գարեգին Նժդեհի՝ հունվարի 1-ի ծննդյան 126-ամյակի կապակցությամբ, ինչպեսեւ՝ հունվարի 14-ի՝ Հայ ցեղակրոնի (Ցեղակրոնության) օրվա կապակցությամբ:
  Ցեղակրոն հայակուռ ուսմունքը ստեղծել է ազգային գաղափարախոս, պետական գործիչ, իմաստասեր եւ ռազմական զորավար Գարեգին Նժդեհը, եւ այդ հզոր ուսմունքն առայսօր համակարգված ու արդեն իսկ գործուն ազգային գաղափարախոսություն է, ինչը նաեւ բնույթով վերկուսակցական ու վերկրոնական է:
  Ցեղակրոն հայորդի – նշանակում է ցեղը կրող՝ հայի գենը կրող, հայկական արժեքային համակարգը կյանքի ուղենիշ դարձրած հայ:
  Եվ հայի գենը կրող աշխարհասփյուռ ավելի քան 15 մլն. (եւ շուրջ այդքան էլ ծպտյալ) հայերին է ուղղված մեր համազգային շնորհավորանքը:
  Արիադավան (հեթանոս), քրիստոնյա, մահմեդական (ծպտյալ) եւ այլադավան ու այլուրեք ապրող հայերը կարո՛ղ են եւ պե՛տք է համախմբվեն Ցեղակրոն գաղափարների շուրջ, ինչը թույլ կտա աշխարհի ավելի քան 200 երկրներում ազգայնորեն աշխուժացնել հայկական տարրն ու հայանպաստ գործունեությունը:
  Ցեղակրոն հայը ապագա եւ միացյալ Հայաստանի կերտողն ու տերն է լինելու, հայության համախմբողը, ուստի՝ հունվարի 1-ը եւ 14-ը պետք է դառնան աշխարհասփյուռ հայության ազգային տոները, ինչը պարբերաբար վեր կհառնի նաեւ հայի գենետիկ ու աստվածատուր զորություններն ամբողջ աշխարհում:
  Փա՜ռք Ցեղակրոն հային
  Փա՜ռք ԱՐորդի Սապարապետ Գարեգին Նիժդեհին:
  Հայ ԱՐիական Միաբանություն (ՀԱՄ)
  http://www.youtube.com/watch?v=RotzgSKdA-Y
  http://www.youtube.com/watch?v=ZixqYcgtxAA
  http://www.youtube.com/watch?v=lqE2EEOWo68
  http://www.youtube.com/watch?v=5PN8-4oA6bM
  read comments of this video
  proof that real ARmenians are waking up
  Zartir lao, ay merrnim qezi
  http://www.youtube.com/watch?v=FelfKoNmEU8

 3. @Observer
  thx for approving my above comment about my Varapet, as a Hayaser it means great deal to me to express and celebrate my lord & savior and his ideology for our race, our nation, for our ppl, for our exsitence…u verj !

 4. LMFAOOOOOO those who THUMBS DOWN on my specific comments above are proven anti-ARmenites, anti-CEXKRONS, anti-Hayasers, anti-GAREGINS, anti-ARmeniaaaaaa
  only those who would THUMBS DOWN on my comments are always proven themselves to be anti-ARmenians…u verj !!!!!!
  we all know who you are…you G-G’s !!!!!

 5. You can compare with this Georgia on My Mind blog. Similar findings in some ways (surprise!) — now you know how to bulk up those numbers! 😉 http://peripateticpedagogue.wordpress.com/2011/annual-report/

 6. With huge amount if political porn coming our way this year, I probably won’t need to cover any sex scandals to drive traffic.
  Georgia on my mind is an excellent blog! I had heard of it earlier, but today I read some posts for the first time… thanks for reminding about it!

Comments are closed.