Levon Ter-Petrossian. “They will not be able to manage this society”

[youtube=”http://www.youtube.com/watch?v=MHafR4zkcKI”] 

On March 11 Levon Ter-Petrossian met with the reporters. Based on the post-electoral tradition, this meeting as well took place at the first president’s house that is still being controlled by the special guards’ forces. Ter-Petrossian covered the Constitutional Court decision. He reminded the details of his speech at the Constitutional Court trial, drawing the attention of the court to two legal issues.

The first was about the article 78.1 of the Electoral Code, according to which the prime minister could be registered as a presidential candidate only in one case – if he had the status of an acting president of Armenia.The second issue was about the article 53.1 of the Constitution, according to which “during martial law or state of emergency no elections of the President of the Republic shall be held.” According to Ter-Petrossian, CC was obligated to express its attitude concerning these two issues, reaching a certain conclusion, which, however, did not happen.“This means one thing – the Constitutional Court avoided covering the most objectionable grounds putting the legitimacy of the past elections under question, in order not to face a legal dead-end or turning up in an awkward state,” Ter-Petrossian announced.

Today Ter-Petrossian has also received the refusal of the city administration, in response to his application to get permission for organizing a rally at the Freedom Square on March 21. He said they would continue applying to get permissions for the following days, too, although he did not exclude that, up to April 9, the authorities would try not to permit conducting any mass event.“For 5 months, there have been no infringements on our behalf; no incidents have been registered during numerous rallies and gatherings. Did anything happen to change the people in one day? The following thing happened – the authorities applied truncheons against the people, and an unmanageable situation was created. However, I am sure that the situation was being wonderfully managed by the authorities,” Levon Ter-Petrossian said.

He covered the future actions, saying that “we have never gone for non-political tension to date, and are not going to. They are going to fight by all the legal means – civilized, clear, and uncompromising. According to the first president, “70 percent of AAM board, all the leaders of the territorial headquarters, most members of the central headquarters are arrested.” But the mass arrests and the happened events make the authorities more anxious, according to the first president, “A lot of blood has been shed. The authorities feel responsibility for that. OSCE/ODIHR has presented a very strict assessment. There has never been a stricter report after 1995. These are phenomena that cannot be ignored.”Ter-Petrossian once more emphasized that today we have another society – society that “is different from what we had 5 months ago.” It will be difficult to manage this society in conditions of such a lack of legitimacy of the authorities.According to Ter-Petrossian, the authorities talk about the necessity of a dialogue but “they do everything to disrupt that possibility, with all their steps contributing to a tenser situation.” Ter-Petrossian repeated his approach that he had presented at the Constitutional Court –taking the suggestions of the European Union statement as a basis and turning them into a plan of actions. The European Union had offered to stop the state of emergency, release the arrested people, eliminate the restrictions of the media activities and implement an independent investigation of the incidents on March 1. According to Ter-Petrossian, the acceptance of these offers can become a full-fledged basis for negotiations and a dialogue.

Artur Papyan

Journalist, blogger, digital security and media consultant

4 Comments

 1. […] The Armenian Observer posts a video of a press conference held by Levon Ter-Petrossian currently under de facto house arrest. The blog also provides a summary of what the former president said. […]

 2. […] Armenian Observer posts a video of a press conference held by radical opposition leader Levon Ter-Petrossian currently…. The blog also provides a summary of what the former president said. Share […]

 3. Both articles (78.1 of the electoral code and 53.1 of the constitution) cited by LTP in support for his arguments that election results are not legitimate have nothing to do with his desired outcome-annulling the result of elections.
  Electoral code clearly states that in case if a candidate for presidency holds a post of president of prime-minister he is allowed to stay in the office during campaign. And the state of emergency was declared in Armenia many days later after elections.

 4. Եթե մեծանուն դերասան Մհեր Մկրտչյանը կենդանի լիներ, երբեք չէր համաձայնի
  Պարույր Սևակի այս անկրկնել բանաստեղծությունը Լևոնին համար արտասաներ,
  քանի որ Մհեր Մկրտչյանը դարձավ Լևոնի ստեղծած մթի, ցրտի, խավարի
  ու ամենակարևորը առհամարված մտավորականության ականատեսն ու զոհը: Մհեր
  Մկրտչյանի մահը Լևոնի խղճին է ծանրացած. լինելով մեծ հայրենասեր, նրան կոտրեց թատրոնների փակված դռները, դերասանների մուրացիկ կյանքով գոյատևելը…
  Հիմա ինչքան էլ փորձեք հրեշտակի կերպարով ներկայացնել, ու փորձեք համոզել, որ “Աշխարհը շալակած տարող մարդը ” մեր իմացած Լևոնն է իր նոր վերամիավորված մաֆիայով, իզուր է. կարմիր կովը երբեք կաշին չի փոխի:
  Սփյուռքում հայտնված միլիոնավոր հայաստանցի հայեր Լևոնի զոհերն ենք:

Comments are closed.