Heritage spokesperson: “Large segment of electorate finds it hard to vote for Ter-Petrosian”

“There is a large segment of the electorate that finds it hard to vote for Levon Ter-Petrosian,” Hovsep Khurshudian, the  “Heritage”  spokesman told journalists today, defending his party’s refusal to back former President Levon Ter-Petrosian’s candidacy for the post of Yerevan mayor.
“Heritage” (Zharangutyun), which is led by former Foreign Minister Raffi Hovannisian, decided late Monday not to form an alliance with Ter-Petrosian’s Armenian National Congress (HAK) for the May 31 municipal elections.
The two opposition forces failed to agree on who should lead their would-be list of candidates to a municipal assembly that will choose the Armenian capital’s next mayor. The HAK nominated Ter-Petrosian’s candidacy, while Zharangutyun insisted that the list should be topped by Armen Maritorsian, its young parliamentary leader. 
Pro-Ter-Petrosian media today sharply criticized “Heritage” for its decision to head into elections with a separate list. The pro-government media, on the other hand, rejoiced. I found the position in both camps quite surprising. In fact, had it not been for the pro-Ter-Petrosian media, I would have thought, that “Heritage” decision to contest the elctions on a separate list is a tactical move to ensure opposition victory.
The way I see it this – there are people who will vote for Ter-Petrossian – because they are crazy about him, or are hypnotised, or whatever other reasons of their own. Let’s say this makes 25%  of the vote.
There are people who will vote for Gagik Beglaryan – because they have stuff to loose: government jobs, illegal property in Yerevan, business which goes on only because the Beglaryan’s Republican party (or its various flavours, like Bargavach, Dashnaktsutyun, Orinats) sponsors it. Let’s say this makes another 25%.
There are people who are so disillusioned, that they won’t go to the polls. Let’s say this represents about 45%.
There are people who can’t stand either Ter-Petrosian or Beglaryan (like myself). Tell us – what choice do we have, given the experience of the past elections, when Dashnaks, Bargavach and Orinats showed their true face? None – if Ter-Petrosian leads the only opposition list. “Heritage” if opposition goes in separate lists. Let’s say this represents 5%.
Such an imaginary layout, which is actually rather close to hypothetic reality IMHO, will give the opposition: Ter-Petrosian and “Heritage” a total of 30% – which means majority in the municipal council and the opportunity to select their mayor, whoever that might be. Doesn’t this make sence at all? Even if the numbers I’ve presented above are just invented out of thin air?

Artur Papyan

Journalist, blogger, digital security and media consultant

9 Comments

 1. Dear Observer.Probably you dont know the new Law about Yerevan in Details.1st there is one point in the law according which if any political orgnization takes the 40% of the seats of the Yerevan council this political orgnization takes 50% 10% bonus.It means if Armenian National Congress and Heritage party orgnise a political block under the name let`s say “United Oppositional front for democracy” and this block take the 40% we will have 50% in Yerevan Council,and we will appoint the mayor.If Armenian National Congress and Heritage party go deveided and Armenian National Congress take 30% of votes and Heritage 10 % then the regime`s coalition will take 60% magority.Now do you understand how important is the unity?
  Then in difference with you I am not sure that Heritage party is a true oppositionar party and I dont beleive that if they go deveided they will coopereate with us.This is not a mayoral ellections,It`s one of the most battles like Stalingrad during the second world war.If we dont win we can use everything or many things thats why even if heritage is pseudoopposition party this moment I`d like to participate with them united!I Understand that not everybody likes Ter-Petrosian,there is no political person in the world whom everybody beleived but even if so what do you think if the supporters of Heritage understand that Heritage is included in “United Opposition fzront for Democracy” even hating Ter-Petrosian wouldnt they vote for this bloc?Whats about Orinat`s Yerkir and ARF.After the presidential ellections 2008 Orinats Yerkir is so weakened that we needent use Herritage to grab it`s votes,whats about ARF.Their electorate is very very stabil! I dont like this party but this is not a party,this is a ideology like HHSH`The most important part of Armenian National Congress( HHSH (or ANM) political party which was orgnised in 1989 on the vawe of Armenian Pan-National Movement,the leader of this Party became future 1st president of Armenia Levon Ter-Petrosian and soon become it`s general ideolog or philoshoper).
  The only thing we need is the united opposition block,what`s about other internal problems beetwen ANM and Heritage we can solve it later!
  The other prevelegy of unity is that it will be maximum different for the regime to fraud ellections if not it`ll be very Easy.
  I hope the leader of Heritage will soon understand that if they didnt join Armenian National Congress it `ll be the end of his party and for him as a political figure!
  I hope that nothing is yet lost and during fridays meeting they will make a deceision of Unity !!!!!!!!!!!

  1. ABC – I quite frankly think, that in reality, Heritage will get more votes than Armenian National Congress. The sad thing is – we will never know what is the reality, because pollsters in Armenia are usually extremely biased and elections are rigged.
   So it’s just your belief against mine 🙂 And I say – give people like me a chance to vote for opposition, which is not Ter-Petrossian, because I don’t like him and I don’t think he is doing the right thing by going as the first number of the oppositions election list.

 2. P.S
  The ellectoral Barier of this ellections is 7 % for a seperate party,9% for a block Like Armenian National Congress which is a block of 18 opposition Parties leaded by president Ter-Petrosian
  If 1 political Party takes the 40% of votes according to Yerevan`s law it takes a bonus of 10 % which allows him to orgnise a politicall magority.This was done to guarantee the majority of RPA but when president Ter-Petrosian announced about his nomination regime got angry as if Armenian National Congress and Heritage go together in 1 list and take 40% they will take also 10% bonus .So lets hope for Unity !

 3. Only Ter-Petrosian can stand against this bandidocratic regime.Saying the word “Opposition” majority of the population of Armenia understands at first Ter-Petrosian and then other`s like Heritage.Even people who just hate Ter-Petrosian saying Opposition understand the same!
  Whats abouit herritage i dont think it is an opposition party.It`s your choice you can let to cheat you or ……….
  I know Heritage better then you,I have run in the ellections of Arabkir comunity in their list with Zoya Tadevosian,I know the internal kitchen of this party better then you thats why I say this words.I regard Zoya Tadevosian,Vardan Khachatrian,Zaruhi POstangyan,and Armen very much but i dont Stand Anahit Bakhshian who is the klient of serjik,I dont stand Larisa Alaverdian,I dont stand Klechyan,I dont stand Aristakesyan ,I Dont stand Raffi !

 4. Observer, the stakes are high and the problems don’t seem to be insurmountable–maybe there’s some wiggle room between Heritage and the ANC now that everybody’s paying attention to this election??
  Anyway, I think we’ll have to start calling you the Prosecutor General if you’re going to talk about “hypnotized people.” Jeesh…

  1. Ani – I wrote that mostly because I trust your sense of humour! :))))

 5. Օրենքով կհանեն ժողովրդի՞ դեմ
  19:59 | Մարտ 18, 2009 | ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  “Ոստիկանության զորքերի” մասին օրենքում նախատեսված փոփոխությունների եւ լրացումների մասին նախագիծը ըստ էության Քր. Օր. 225 եւ 300 հոդվածների փոփոխության շարունակությունն է:
  ” Օրենքի բովանդակությունից բխում է, որ ՀՀ-ում համապետական ընտրությունները միշտ պետք է ուղեկցվեն կեղծիքներով, ժողովուրդը պետք է փողոց դուրս գա եւ ընդվզի այդ կեղծիքների եմ, եւ Ներքին զորքերն էլ պետք է կանխարգելեն ժողովրդի “զանգվածային անկարգությունները”,- այսօր Աժ-ում առաջին ընթերցմամբ քննարկման դրված “Ոստիկանության զորքերի” մասին օրենքի փոփոխությունն այսօր Ա1+ին այսպես մեկնաբանեց պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը: Նրա կարծիքով, եթե մինչ օրս իշխանություններին պաշտպանում էին սափրագլուխները, ապա այս օրենքի ընդունումից հետո այդ պաշտպանությունը կլինի Ոստիկանության զորքերի հաշվին. “2012թ.-ից, երբ Ներքին զորքերում ծառայությունը կդառնա պայմանագրային հիմունքներով, սափրագլուխները կտեղափոխվեն պայմանագրային դաշտ: Օլիգարխը ոչ թե իր գրպանի հաշվին կպահի սափրագլուխին, այլ’ պետական բյուջեի, եւ ժողովրդի ամեն ընդվզման դեմ կօգտագործեն Ներքին զորքերը”:
  Պատգամավորն այսօր իսկ արդեն հայտնեց, որ իր կուսակցությունը դեմ է քվեարկելու այս փոփոխության նախագծին: “Ես ընդհանրապես դեմ եմ, որ Ներքին զորքերը զենքը եւ մարտական տեխնիկա օգտագործեն ՀՀ-ի տարածքում: Դա պետք է լինի բացառապես ռազմական դրության պայմաններում եւ ռազմաճակատում: Եթե չկա այնպիսի ալիք, որը կարողէ ժողովրդի լայն զանգվածներին վտանգ հասցնել Ներքին զորքերի ալիք չկա”,- ասաց Արմեն Մարտիրոսյանը:
  Փոփոխությունների քննարկման ժամանակ նա Աժ պատգամավորներին հիշեցրեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգրետ Թետչերի հայտնի խոսքերը. “Եթե հավաքվեն 5 հազար մարդ, ես ուշադրություն չեմ դարձնի, եթե հավաքվեն 10.000 մարդ, ես նրանց կցրեմ, սակայն եթե հավաքվի 20. 000 մարդ, ես կգնամ նրանց ընդառաջ եւ կլսեմ նրանց: Իսկ ՀՀ-ում հավաքվել էր 100.000-ից ավելի մարդ եւ իշխանությունները պարտավոր էին լսել ժողովրդին”:
  Այս փոփոխությունների համաձայն’ ոստիկանության զինծառայողը իրավունք ունի փողոցում մոտենալ եւ ստուգել մարդկանց, մուտք գործել նաեւ մարդկանց բնակարանները:
  “ՀՀ Սահմանադրությամբ կա բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք եւ ես գտնում եմ, որ այնպես պետք է ձեւակերպվի փոփոխությունը, որ միայն դատական սանկցիայի պարագայում հնարավոր լինի մտնել մարդու բնակարան: Մենք նաեւ գիտենք, թե ինչով է ավարտվում, երբ “հիմնավոր կասկածների” դեպքում ինչպես են ոստիկանության աշխատակիցները մտնում երիտասարդների գրպանները, որի արդյունքում այնտեղ հայտնվում են տարբեր խոտաբույսեր”,- ասաց Մարտիրոսյանը’ նշելով, որ “հիմնավոր կասկածներ’ արտահայտությունը հստակեցման կարիք ունի:
  “Ոստիկանության զորքերի” օրենքի փոփոխության նախագծն այսօր Աժ-ում նախագիծը ներկայացրեց փոխոստիկանապետ Հովհաննես Հունանյանը:

 6. This is not the problem of Armenian National Congress and Heritage it`s the problem of Armenia.If Raffi is standing against the people he will become the subject whom the generations will blame for the everlasting rule of the regime! Heritage and Armenian National congress must go together,take the majority and then break thier alliance but they must go as a United Front ! They can devorce their political alliance a day after the victory as it did Great Britain,USA,and USSR during the Second World War after thei reached thier general aim ! I hope there will not be any Cold War beetwen this two political forces but they must go together NOW! HIMA!

 7. Miacum! HIMA! HIMA! HIMA

Comments are closed.